Anasayfa / Haberler / 1.Kademe Atletizm Yardımcı Antrenörlük Kurs Duyurusu.

1.Kademe Atletizm Yardımcı Antrenörlük Kurs Duyurusu.

 

ÖZEL SPORCULAR 1. KADEME ATLETİZM YARDIMCI ANTRENÖR KURSU MERSİN’DE AÇILACAKTIR.

 

Kursun yapılacağı yer :

 

ADRES :

Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi
Deniz, İsmet İnönü Blv., 33150 Yenişehir/Mersin

 

 

Tarih : 30 MART 3 NİSAN  2022
Federasyon Katılım ücreti : ₺ 700
Bir Branş için En az/en fazla katılımcı sayısı : 30-50 Kişi
Başvuru yeri : https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi
Başvuru tarihileri : 18 MART     25 MART 2022
Başvuru sonuçlarının açıklanması : 28 MART 2022

 

DİKKAT!!! 1. Kademe Temel Eğitim Bitirme Belgesi veya BESYO mezunu olanlar  bu kursa katılabilir.

Katılımcı Listeleri  28 Mart 2022 tarihinde bu sayfada yayınlanacaktır. Referans numarası alan ve Referans Numarası veya TC Kimlik Numarası ile TEB Bankası Gişesinden veya Cepte Tep uygulaması aracılığı ile ‘‘Fatura Ödeme ekranından GSB ve Federasyon ödemelerine”  ücret yatıranların isimleri listede olacaktır. Referans numarası almış ve ücreti ödeyemeyenler Federasyon birimlerine değil TEB bankası ile görüşmeleri gerekmektedir

 

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile TEB Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

 

 

 

Başvuru Şartları

  1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak
  2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malul olmamak
  3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar ile tecil edilmiş hükümler dışında 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanım, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, kaçakçılık ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
  4. 18 yaşını doldurmuş olmak.
  5. 1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan fazla ve / veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
  6. Kursa Katılacak olan adaylar Başvuru ve istenilen belgeleri yükleme işlemlerini 21 Ocak – 01 Şubat 2022 tarihleri arasında mesai saati bitimine kadar e-devlet üzerinden yapacaklardır. Kurs kayıt sırasında E-devlete yüklenen belgeler kurs yöneticisine teslim edilecektir.
  7. Kurs katılım ücretleri – E devlet sistemine kayıtlar yapıldıktan ve belgeler eksiksiz yüklendikten sonra yatırılacaktır.
  8. Kursa katılım ücreti 700 TL.
  9. Temel Eğitim Derslerine katılmayacak adaylar muafiyet gösteren belgelerini sisteme yüklemek durumundadırlar. Muafiyetle ilgili durumlar talimatta yer almaktadır.

 

 

TEB ödeme yöntemi;

 

EĞİTİM KURULU BAŞKANLIĞI

 

MERSİN DERS PROGRAMI İNDİRİLEBİLİR DOSYA