Anasayfa / SINAV YÖNERGESİ

SINAV YÖNERGESİ

TÖSSFED EĞİTİM KURULU

Antrenör Kurslarında Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

 

 • Antrenör kursu sınavlarına kursiyerler Geçerli bir kimlik belgesi, sınavın şekline göre Eğitim Görevlisinin bildirdiği uygun malzemelerle(Teorik derslerde kalem, silgi, kağıt. Uygulamalı derslerde uygun spor kıyafeti) sınava saatinden 5 dakika önce hazır olmalıdır.
 • Eğitim Yöneticisinin ve Eğitim Görevlisinin tüm uyarılarını dikkate almak zorundadır.
 • Sınavlarda tüm Elektronik cihazlar bina görevlilerine sınavdan önce teslim edilerek sınav alanına girilmelidir.
 • Sınav esnasında kursiyerlerin konuşması ve soru sorması yasaktır. Bu durumda olan kişinin sınavı o an sonlandırılacaktır.
 • Sınav esnasında kursiyerlerin diğer kursiyerlerden herhangi araç gereç istemesi yasaktır. Bu durumda olan kişinin sınavı o an sonlandırılacaktır.
 • Sınavı sonlandırılan kişinin itirazı, tepkisi vb. durumlarda sınav düzenini bozduğu için tüm kursu iptal edilecektir.
 • Sınavlarda Kursiyer Devamsızlık yapmak zorunda kalmış ise ve devamsızlıktan kurs iptal durumu oluşmamış olması koşuluyla Temel Eğitim(A Bölüm) derslerinde dersin en az %50 sini devam etmişse, uygulamalı derslerde %70 ine devam etmişse sınava girebilir.
 • Devamsızlık yapılan dersin sınavına girilemez. Gözden kaçarak sınava girmiş olsa bile devamsızlıktan ilgili dersten kalmış sayılacaktır.
 • Kurs devam ediyor iken önceden bitmiş hiçbir dersten tekrar sınav yapılamaz.
 • Sınavlar Yazılı/Sözlü ve Uygulamalı olarak yapılabilir.
 • Sınav Sonuçları Eğitim Kurulu web sitesinde yayımlanacaktır.
 • Sınav sonuçlarına sonuçlar açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz edilen sınav kağıdı ilgili dersin Eğitim Görevlisi tarafından sınav kağıdı fotokopisinin Eğitim Kuruluna gönderilmesi ve kendisini incelemesi istenir. Sonuç aynı ise başka bir aynı alan Eğitim Görevlisinin incelemesi istenir. Kursiyerin ilgili dersten alacağı not ikinci inceleme sonucu verilen nottur ve bu nihai sonuçtur.
 • Sınav sonuçlarına sonuçlar açıklandıktan sonra 30 gün sonra hiçbir şekilde itiraz edilemez. Yapılacak itirazlar dikkate alınmaz
 • Önceki kurslardan devamsızlıktan kalmamış kişiler Kurs kaydı esnasında bütünleme kaydı yaptırarak herhangi bir yada birkaç dersten sınavlara katılabilir.
 • Sınav düzenini bozucu hallerden dolayı kurs ilişiği kesilenler ücret iadesi talebinde bulunamaz.

Alper TEKALP
Eğitim Kurulu Başkanı