Anasayfa / Haberler / 2. KADEME ÖZEL SPORCULAR YÜZME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

2. KADEME ÖZEL SPORCULAR YÜZME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

2. KADEME ÖZEL SPORCULAR YÜZME ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU

08 – 13 MAYIS’DA KAYSERİ


NOT: TEMEL EĞİTİM BİTİRME BELGESİ YA DA BESYO MEZUNU OLMA ŞARTI VARDIR. BAŞVURU VE ÜCRET YATIRMA İÇİN SON GÜN 05 MAYIS

Kursa başvuruda bulunan kursiyerlerin, kursa katılmama mazeretlerini resmi belge ile kurs başlama tarihinden 10 gün öncesine kadar ibra etmedikleri taktirde kursiyerlerin başvuru ücretleri iade edilmeyecektir.

 

Kursun Yapılacağı Yer : Esentepe Mah. Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı Melikgazi/Kayseri
Kadir Has Olimpik Yüzme Havuzu
Tarih : 08 – 13 MAYIS 2023
 Kurs Ücreti : 1250 TL
Başvuru Yeri : https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi
Başvuru Tarihleri : 24 NİSAN – 05 MAYIS

 

 

 

E-Devlet üzerinden başvurup Teb bankasına kurs Ücretini yatıran tüm kursiyerler kursa katılım hakkı kazanacaktır. E-Devlet üzerinden başvuru yapıp  referans numarası alan ve Referans Numarası veya TC Kimlik Numarası ile TEB Bankası Gişesinden-ATM veya Cepte Tep uygulaması aracılığı ile ‘‘Fatura Ödeme ekranından GSB ve Federasyon ödemelerine”  ücret yatıranların isimleri listede olacaktır. Referans numarası almış ve ücreti ödeyemeyenler Federasyon birimlerine değil TEB bankası ile görüşmeleri gerekmektedir

 

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile TEB Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

 

 

Başvuru Şartları

  1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak
  2. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile malul olmamak
  3. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasını seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar ile tecil edilmiş hükümler dışında 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlardan veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kullanım, kullanımı kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama, kaçakçılık ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak.
  4. 18 yaşını doldurmuş olmak.
  5. 1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ve Federasyon Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla bir defada altı aydan fazla ve / veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
  6. Kurs katılım ücretleri – E devlet sistemine kayıtlar yapıldıktan ve belgeler eksiksiz yüklendikten sonra yatırılacaktır.