Anasayfa / Haberler / ÖZEL SPORCULAR YÜZME 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU BURSA’DA BAŞLIYOR

ÖZEL SPORCULAR YÜZME 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR KURSU BURSA’DA BAŞLIYOR

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU

Eğitimi Kurulu Başkanlığı

ÖZEL SPORCULAR YÜZME 1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME EĞİTİM KURSU BURSA’DA BAŞLIYOR

Kursun yapılacağı yer : Bursa
Tarih : 10-21 HAZİRAN  2019
Katılım ücreti : 500 TL
En az/en fazla katılımcı sayısı : 40/70 Kişi
Başvuru yeri : https://www.turkiye.gov.tr  Spor Bilgi Sistemi ( e devlet )
Başvuru tarihileri : 21-31 MAYIS  2019 saat  15:00 
Başvuru sonuçlarının açıklanması : 31 MAYIS  2019  https://tossfed.gov.tr

GENEL BİLGİLENDİRME ve DUYURULAR

Yukarıda belirtilen yer ve tarihlerde Özel Sporcular Yüzme 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu Bursa’da açılacaktır. Aşağıda belirtilmiş olan kursa katılacaklarda aranan şartları taşıyan kişiler başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kursa, E-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak başvuruların dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Başvuru E Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden tamamlandığında verilecek referans numarası ile TÖSSFED Halkbankası Yenişehir Şubesi Kurumsal Hesabımıza 500 TL(İsim Soyisim belirtilerek) yatırılarak  dekontu [email protected] adresine email olarak gönderilmelidir. ( Not: Kayıt esnasında Dekontun aslı Kursiyerin yanında bulundurulmalıdır.)Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden, ilan edilen yer ve saatte hazır bulunacakdır. 

Kurs katılım ücreti, başvuru esnasında belirteceğiniz e-posta adresine gelecek olan referans numarası ile Halk Bankası’na yatırılacaktır. Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir.

Kursa katılma hakkı elde eden adaylar yukarıda belirtilen yer ve saatte belgeleri ile birlikte hazır bulunacaklardır. İstenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

İstenen belgelerde bahsedilen tasdik işleminde; “aslı gibidir” ibaresi, tasdik yapan kişinin adı soyadı, imzası, kurumunun mührü yer almadığı veya bu bilgilerin okunamadığı durumlarda tasdik işlemi kabul edilmeyecektir. Ayrıca tasdik yapılmış evrakın renkli/siyah-beyaz fotokopisi kabul edilmeyecektir.

 

KURSA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

 1. a)     En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz),
 2. b)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malul, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
 3. c)  Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 4. d)   En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
 5. e)   77/17/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile bağımsız spor federasyonlarının disiplin ve/veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan fazla ve/veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak.

İSTENEN BELGELER

 1. a)2 adet vesikalık fotoğraf – (Biometrik orijinal fotoğraf)
 2. b)Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.-(Üniversite veya Lise mezunları ile üniversitede okuyan öğrencilerin e-devletten alacakları öğrenim belgelerigeçerli olacaktır. Mezuniyet belgelerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimleri, mezun olunan eğitim kurumu, Spor Genel Müdürlüğünün ilgili birimleri ve Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından yapılan aslına uygunluk/tasdik işlemleri kabul edilecektir.)
 3. c)E-Devlet Kapısından alınan, “Resmi Kurumlar” için verilen ve QR kodlu doğrulanabilir Adli Sicil Kaydı – (Elektronik olarak doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.)
 4. d)Sağlık Raporu – (Bağlı bulunduğu aile hekimliği veya Sağlık Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren diğer sağlık birimlerinden alınmış EK-6 Durum Bildirir Tek Hekim Raporu”formunun aslı. Söz konusu belgenin alınamaması durumunda, hekim tarafından verilen “antrenörlük-spor yapmasında sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı diğer sağlık raporu belgesinin aslı.)
 5. e)Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezaları olmadığına dair yazı-
 6. f)E-Devlet Kapısından alınan, QR kodlu doğrulanabilir Nüfus Kayıt Örneği

NOT: Adayların, başvuru sırasında istenen belgeleri E-Devlet Kapısı Spor Bilgi Sistemine yüklemesi gerekmektedir. Belgelerinizin aslı kurs yerine getirilecektir.

 

 

 

KURS, AÇILIŞ VE KAYIT PROGRAMI

 1. a)Bursa’da yapılacak olan Özel Sporcular YüzmeKademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme Eğitim Kursu açılış ve kayıt işlemleri 10 HAZİRAN 2019 tarihinde 08.30-10.30 saatleri arasında Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 2. b)Açılış merasimi sonrasında genel bilgilendirme ve kursa katılım için gerekli evrakların kontrol edilmesi ve teslim alınması işlemleri gerçekleştirilecektir.
 3. c)    İstenen evraklarda eksik ve/veya hata olması durumunda adayların kayıt işlemleri sırasında düzeltmesi ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir. Kayıt işlemleri bitinceye kadar belgelerindeki eksik ve hataları tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılarak kursla ilişiği kesilecektir.
 4. d)   Kursla ilgili tereddüt edilen hususlar hakkında bilgi almak amacıyla Eğitim Yöneticisi ve Eğitim Kurulu Başkanı Alper TEKALP  ile kurumsal e-posta adresi üzerinden [email protected]iletişim kurulabilecektir. Kursla ilgisi olmayan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

MUAFİYET

SGM Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin 21. maddesinde belirtilen şartları taşıyan kişiler 1.Kademe Antrenör Yetiştirme Kurslarının Temel Eğitim Derslerinden muaftırlar. Temel Eğitim Derslerinden muafiyet hakkı bulunan adayların muafiyet durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

Adayların, muafiyet nedeni olan belgelerinin fotokopisini (önlü-arkalı ve/veya tüm bilgilerin yer alacağı şekilde) “aslı gibidir” şeklinde tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Söz konusu belgelerde muafiyeti sağlayacak bilgilerin bulunmaması durumunda muafiyet hakkını kullanmak mümkün olmayacaktır. 

BAŞVURULARDA KONTENJANIN AŞILMASI DURUMUNDA ELEME YAPILMASI

Başvuruların belirlenen kontenjanın üzerine çıkması durumunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre eleme yapılacaktır.

 1. Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarından mezun olanlar,
 2. A ve B sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 3. Üniversitelerin beden eğitimi ve spor yüksekokullarında okuyan öğrenciler,
 4. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 5. Yabancı dil bildiğini belgeleyenler,
 6. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinden mezun olanlar,
 7. C sınıfı Milli Sporcu Belgesine sahip olanlar,
 8. Üniversitelerin lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 9. Üniversitelerin ön lisans eğitimi veren bölümlerinde öğrenci olanlar,
 10. Spor lisesi mezunu olanlar,
 11. Diğer lise mezunu olanlar.

 

 Eğitim Kurulu Başkanı

Alper TEKALP   : 0 531 997 71 23

 

Kurs Sorumlusu

Cankat BAĞCI    : 0 312 311 58 95

 

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU
EĞİTİM KURULU BAŞKANLIĞI
ÖZEL YÜZME 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSU  PROGRAMI
 
TARİH SAAT DERS ÖĞRETİM GÖREVLİSİ  
10 Haziran 2019 Pazartesi 08.00-10.00 Kayıt, Evrak Kontrol İsmail İLHAN  
10.00.11.00 Yüzme Testi, Kursiyer Tespiti Ercüment KANTAR  
11.00-15.00 Teknik-Taktik Ercüment KANTAR  
15.00-15.30 Öğle Arası    
15.30-21.30 Teknik-Taktik Ercüment KANTAR  
11 Haziran 2019 Salı 08.30-12.30 Spor Dalı Oyun Kuralları Ercüment KANTAR  
12.30-13.30 Öğle Arası    
13.30-19.30 Teknik-Taktik Ercüment KANTAR  
12 Haziran 2019 Çarşamba 08.30.12.30 Teknik-Taktik Kerem ÇEVİK  
12.30-13.30 Öğle Arası    
13.30-19.30 Teknik-Taktik Kerem ÇEVİK  
13 Haziran 2019 Perşembe 08.30.12.30 Teknik-Taktik Kerem ÇEVİK  
12.30-13.30 Öğle Arası    
13.30-15.30 Teknik-Taktik Kerem ÇEVİK  
15.30-19.30 Özel Antreman Bilgisi Alper TEKALP  
14 Haziran 2019 Cuma 08.30.12.30 Özel Antreman Bilgisi Alper TEKALP  
12.30-13.30 Öğle Arası    
13.30-15.30 Özel Antreman Bilgisi Alper TEKALP  
15.30-19.30 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sportif Uygunluk ve Sınıflandırma Alper TEKALP  
15 Haziran 2019 Cumartesi 08.30.12.30 ZEB Kavramsal Çerçevesi Alper TEKALP  
12.30-13.30 Öğle Arası    
13.30-15.30 ZEB Kavramsal Çerçevesi Alper TEKALP  
15.30-19.30 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Genel Gelişim Özellikleri ve Sportif Boyutları Alper TEKALP  
16 Haziran 2019 Pazar 08.30.12.30 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sportif Eğitim ve Öğretim Yaklaşımları Alper TEKALP  
12.30-13.30 Öğle Arası    
13.30-15.30 Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Sportif Eğitim ve Öğretim Yaklaşımları Alper TEKALP  
15.30-19.30 Sporda Öğretim Yöntemleri Prof. Dr. Nimet Haşıl KORKMAZ  
17 Haziran 2019 Pazartesi 08.30.12.30 Genel Antrenman Bilgisi Doç. Dr. Şerife VATANSEVER  
12.30-13.30 Öğle Arası    
13.30-19.30 Genel Antrenman Bilgisi Doç. Dr. Şerife VATANSEVER  
18 Haziran 2019 Salı 08.30.12.30 Spor Fizyolojisi Doç. Dr. Şerife VATANSEVER  
12.30-13.30 Öğle Arası    
13.30-17.30 Sporda Beslenme Prof. Dr. Nimet Haşıl KORKMAZ  
19 Haziran 2019 Çarşamba 08.30.12.30 Beceri Öğrenimi Doç. Dr. Şenay ŞAHİN  
12.30-13.30 Öğle Arası    
13.30-19.30 Psikomotor Gelişimi Doç. Dr. Şenay ŞAHİN  
20 Haziran 2019 Perşembe 08.30.12.30 Spor Psikolojisi Doç. Dr. Şenay ŞAHİN  
12.30-13.30 Öğle Arası    
13.30-15.30 Yetenek Seçimi ve İlkeleri Doç. Dr. Erkut TUTKUN  
15.30-17.30 Sporda Ölçme ve Değerlendirme Doç. Dr. Erkut TUTKUN  
21 Haziran 2019 Cuma 08.30.12.30 Sporcu Sağlığı Doç. Dr. Erkut TUTKUN  
12.30-13.30 Öğle Arası    
13.30-17.30 Spor Anatomisi Doç. Dr. Erkut TUTKUN  
17.30-19.30 Sporda Yönetim ve Organizasyon Doç. Dr. Erkut TUTKUN